Uvjeti korištenja

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na internet stranice Vjezbaj.com. Vjezbaj.com omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja stranica koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu s Vjezbaj.com (u daljnjem tekstu Usluge i Stranica).

Korištenjem Usluga i Stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Obveze korisnika pri korištenju Stranica i Usluga

Vjezbaj.com ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

Vjezbaj.com neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem stranica i usluga.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja Stranica i usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  • objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  • manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem Usluga,
  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Vjezbaj.com zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Vjezbaj.com zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Usluge i Stranice uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Autorska prava

Sadržaj na Stranicama i Uslugama zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Vjezbaj.com-a ili vlasnika sadržaja.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na stranicama, o tome je dužan izvijestiti Vjezbaj.com koristeći adresu: info@vjezbaj.com.

Registracija korisnika i posjetitelja Stranica

Registracijom za Usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom Usluga.

Korisnički račun koji nije aktiviran više od 30 dana bit će automatski izbrisan.

Vjezbaj.com nema pristup korisničkim lozinkama. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, Vjezbaj.com može zatražiti nadimak i/ili e-mail adresu korisnika.

Pomoć i podrška

Vjezbaj.com korisnicima Stranica i Usluga ne pruža telefonsku podršku.

Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa, a prema vrsti Usluge za koju je korisnik registriran.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Vjezbaj.com poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Stranica. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Vjezbaj.com ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na Stranicama i Uslugama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Vjezbaj.com. Vjezbaj.com nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Oglasi na Stranicama

Detaljna pravila, uvjeti i načini oglašavanja na Stranicama i Uslugama nalaze se na stranici marketinga Vjezbaj.com: http://www.vjezbaj.com/marketing/

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja Stranica

Vjezbaj.com nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na Stranicama i u Uslugama u njenom vlasništvu. Vjezbaj.com zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe Usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Stranica i Usluga.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Stranicama i Uslugama Vjezbaj.com. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Vjezbaj.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Stranica i Usluga

Vjezbaj.com zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Stranicama i Uslugama bez obaveze prethodne najave. Vjezbaj.com nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja Usluga i Stranica

Vjezbaj.com zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i obrazloženja.

Vjezbaj.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Promjene Uvjeta korištenja

Vjezbaj.com zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Stranicama ili Uslugama Vjezbaj.com.