Napredni ABC trening koji bi trebao izvući maksimum iz Vaših prsa i tricepsa. Ova kombinacija maksimalno opterećuje triceps jer se on koristi i prilikom vježbi za prsa.. Ovisno o težini vježbe rade se 3 ili 4 serije sa različitim brojevima ponavljanja.

Broj ponavljanja u pojedinoj vježbi je preporučen i ne treba ga se slijepo držati. Ako možete napravite još koje ponavljanje i sljedeći put povećajte težinu. Ukoliko Vam je preteško smanjite težinu pa pokušajte ponovno.

U donjoj tablici dan je preporučen broj ponavljanja u serijama.

Vježbaserija 1serija 2serija 3serija 4
PRSA
Potisak šipkom na kosoj klupi1512108
Letenje bučicama na kosoj klupi1210108
Letenje na sajli151210-
Potisak bučicama na kontrakosoj klupi121212-
TRICEPS
Propadanje na vratilu (dipsevi)121088
Francuski potisak na ravnoj klupi121010-
Triceps ekstenzija na sajli12108-
Jednoručna triceps ekstenzija na sajli12108 

Napomene:

  • U tablici gore pišu samo radne serije! Prije svake vježbe napravite jednu ili dvije serije zagrijavanja sa manjom kilažom.
  • Pauza između serija: 1-2 minute
  • Pauza između vježbi: 2-3 minute
  • Istezanje radnih mišića radite u pauzama između serija, a na kraju treninga napravite istezanje cijelog tijela.
  • Za vrijeme treninga pijte dovoljno tekućine
Oznake:
Slični članci: